81 822 89 99 81 865 12 27 kontakt@san-med.eu

Studia ukończył w 2007 roku tytułem licencjata w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie. Swoje doświadczenie zdobywał w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi od 2 miesiąca do 18 roku życia, żłobkach, przedszkolach integracyjnych, fundacjach. Prowadzi terapię metodą NDT – BOBATH oraz Integracji Sensorycznej.


Kursy i Szkolenia:

Absolwentka Studium Medycznego im. Prof. St. Liebharta w Lublinie o profilu technik fizjoterapii. Tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku rehabilitacja dzieci i niemowląt. W zawodzie fizjoterapeuty pracuje od ponad 13 lat, a pracę w naszym Centrum Rehabilitacji rozpoczęła w 2019 roku.


Kursy i szkolenia:

Obecnie jestem w trakcie szkoleń z Terapii Manualnej:

W 2015 roku ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie na kierunku fizjoterapia. W naszym Centrum Rehabilitacji pracuje od 2017 roku.


Kursy i szkolenia:

W 2019 roku ukończyła studia na kierunku fizjoterapii w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie uzyskując tytuł magistra. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Rehabilitacji Szpitala Wojskowego w Lublinie. Od 2021 roku pracuje w naszym Centrum Rehabilitacji. Pracuje głównie z pacjentami ortopedycznymi i dziećmi z wadami postawy.


Kursy i szkolenia:

W 2019 ukończyła policealne studium zawodowe dla dorosłych uzyskując tytuł technika masażystę. Natomiast od 2021 roku jest absolwentką kierunku fizjoterapii w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. W Centrum Rehabilitacji SANMED pracuje od 2019 roku. Pracuje głównie z pacjentami dorosłymi z dolegliwościami ortopedycznymi.


Kursy i szkolenia:

Ukończyła studia w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra fizjoterapii. W naszym Centrum Rehabilitacji pracuje od 2015 roku na stanowisku fizjoterapeuta.


Kursy i szkolenia:

Od 2009 roku Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Medycznego na kierunku Fizjoterapia. W naszym Centrum Rehabilitacji pracuje od 2014 roku pełniąc funkcję kierownika. Ponadto od 2009 roku pracuje w Centrum Medycznym Internus w Puławach w Pracowni Fizjoterapii Ambulatoryjnej. Od 2015 roku pełni tam funkcję Kierownika Rehabilitacji. Prowadzi bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne dla osób dorosłych i dzieci od 2 roku życia, na których zostaje ustalony indywidualny plan rehabilitacji.


Kursy i szkolenia:

Od 2015 roku Absolwentka kierunku fizjoterapii Wyższej Szkoły Społeczno- Przyrodniczej w Lublinie. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty. W Centrum Rehabilitacji pracuje od 2019 roku. Zajmuje się m.in. rehabilitacją noworodków oraz niemowląt. Prowadzi konsultacje fizjoterapeutyczne dla noworodków i niemowląt. Specjalizuje się w wykonywaniu masażu.


Kursy i szkolenia:

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Zadzwoń lub dokonaj rezerwacji on-line. Tak jak Ci wygodniej!

*