81 822 89 99 81 865 12 27 kontakt@san-med.eu

Na skróty

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed A.D. Kołodziejek s.c., z siedzibą w Rykach, ul. Żytnia 16, 08-500 Ryki.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, za pomocą adresu e-mail: iod@san-med.eu .
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej tj. świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z art. 29. 1 ustawy z 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
   a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
   a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza
   b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości świadczenia usług medycznych.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa a także obsługa informatyczna.
 3. Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 1. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kierując korespondencję na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa


* Politykę prywatności reguluje art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Poradnie

Zobacz wszystkie
Punkt pobrań Reumatologia POZ – dzieci POZ – Dorośli Neurochirurgia Dermatologia Chirurgia naczyniowa Rehabilitacja Medycyna pracy Gastroenterologia i pracownia endoskopowa Pracownia USG Dietetyka Urologia Diabetologia Pracownia RTG Neurologia Ginekologia Chirurgia ogólna Alergologia Chirurgia dziecięca Endokrynologia Kardiologia Laryngologia Logopedia Okulistyka Ortopedia Ortopedia dziecięca Psychiatria

Aktualności

zobacz wszystkie
4 września 2023

#AkcjaBezpieczneKawałki

Ten hasztag stał się hasłem przewodnim ogólnopolskiej akcji dotyczącej zapobiegania zadławieniom jedzeniem. Wystarczy jeden rzut…

3 sierpnia 2023

PAKIET BADAŃ TARCZYCOWYCH

Hormony tarczycy odpowiadają za intensywność zachodzenia procesów energetycznych organizmu – czyli procesów metabolicznych. Ich zaburzenia…

13 lipca 2023

Szczepienia przeciw HPV

Drodzy Pacjenci! Jeśli Twoja córka lub syn ma 12-13 lat, zaszczep ich bezpłatnie przeciw HPV….

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Zadzwoń lub dokonaj rezerwacji on-line. Tak jak Ci wygodniej!

*