81 822 89 99 81 865 12 27 kontakt@san-med.eu

Na skróty

Kopia dokumentacji medycznej

Dokumentację medyczną możemy udostępnić:
 • Pacjentowi, którego dotyczy dokumentacja medyczna lub jego przedstawicielowi ustawowemu (za okazaniem dokumentu tożsamości np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 • Osobie upoważnionej przez pacjenta (za okazaniem dokumentu tożsamości np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 • Po śmierci pacjenta – osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowy.
 • Organom wymienionym w art. 26, ust.3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentację medyczną udostępniamy w formie:
 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • na informatycznym nośniku danych.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:
 1. W celu otrzymania kopii dokumentacji medycznej należy złożyć wniosek o WYDANIE KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 2. Wniosek może złożyć pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta lub osoba upoważniona przez pacjenta.
 3. Wniosek można złożyć:
  • w rejestracji Specjalistycznego Centrum Medycznego (w godzinach pracy rejestracji)
  • pobrać wniosek ze strony internetowej (WZÓR), przesłać skan wypełnionego i podpisanego wniosku na adres e-mail kontakt@san-med.eu (oryginał wniosku należy okazać w rejestracji przy odbiorze dokumentacji medycznej)
 4. Kopia dokumentacji medycznej będzie gotowa do odbioru w terminie do 3 dni roboczych.
 5. Pierwsze udostępnienie danego zakresu dokumentacji medycznej jest bezpłatne, za każde kolejne udostępnienie tego samego zakresu kopii dokumentacji medycznej zostanie naliczona opłata określona w art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Wydanie kopii dokumentacji medycznej następuje po zweryfikowaniu (na podstawie dokumentu) tożsamości pacjenta lub osoby upoważnionej oraz potwierdzeniu popisem osoby odbierającej i osoby wydającej na w/w wniosku.
 7. W celu upoważnienia innych osób do uzyskiwania informacji oraz dokumentacji medycznej pacjenta należy dostarczyć wypełnione oświadczenie o upoważnieniu (WZÓR) lub w przypadku osób nieletnich oświadczenie przedstawiciela o upoważnieniu (WZÓR).
  Powyższe oświadczenie mogą być zmienione lub wycofane w każdej chwili.
 8. Oryginał dokumentacji medycznej do wglądu jest udostępniany po ustaleniu terminu (nie później niż 3 dni robocze), w obecności osoby upoważnionej do udostępniania dokumentacji.


* Udostępnianie kopii dokumentacji medycznej jest regulowane Ustawą z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Poradnie

Zobacz wszystkie
Punkt pobrań Reumatologia POZ – dzieci POZ – Dorośli Neurochirurgia Dermatologia Chirurgia naczyniowa Rehabilitacja Medycyna pracy Gastroenterologia i pracownia endoskopowa Pracownia USG Dietetyka Urologia Diabetologia Pracownia RTG Neurologia Ginekologia Chirurgia ogólna Alergologia Chirurgia dziecięca Endokrynologia Kardiologia Laryngologia Logopedia Okulistyka Ortopedia Ortopedia dziecięca Psychiatria

Aktualności

zobacz wszystkie
4 września 2023

#AkcjaBezpieczneKawałki

Ten hasztag stał się hasłem przewodnim ogólnopolskiej akcji dotyczącej zapobiegania zadławieniom jedzeniem. Wystarczy jeden rzut…

3 sierpnia 2023

PAKIET BADAŃ TARCZYCOWYCH

Hormony tarczycy odpowiadają za intensywność zachodzenia procesów energetycznych organizmu – czyli procesów metabolicznych. Ich zaburzenia…

13 lipca 2023

Szczepienia przeciw HPV

Drodzy Pacjenci! Jeśli Twoja córka lub syn ma 12-13 lat, zaszczep ich bezpłatnie przeciw HPV….

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Zadzwoń lub dokonaj rezerwacji on-line. Tak jak Ci wygodniej!

*