81 822 89 99 81 865 12 27 kontakt@san-med.eu

Na skróty

Kopia dokumentacji medycznej

Dokumentację medyczną możemy udostępnić:
 • Pacjentowi, którego dotyczy dokumentacja medyczna lub jego przedstawicielowi ustawowemu (za okazaniem dokumentu tożsamości np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 • Osobie upoważnionej przez pacjenta (za okazaniem dokumentu tożsamości np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 • Po śmierci pacjenta – osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowy.
 • Organom wymienionym w art. 26, ust.3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentację medyczną udostępniamy w formie:
 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • na informatycznym nośniku danych.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:
 1. W celu otrzymania kopii dokumentacji medycznej należy złożyć wniosek o WYDANIE KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 2. Wniosek może złożyć pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta lub osoba upoważniona przez pacjenta.
 3. Wniosek można złożyć:
  • w rejestracji Specjalistycznego Centrum Medycznego (w godzinach pracy rejestracji)
  • pobrać wniosek ze strony internetowej (WZÓR), przesłać skan wypełnionego i podpisanego wniosku na adres e-mail kontakt@san-med.eu (oryginał wniosku należy okazać w rejestracji przy odbiorze dokumentacji medycznej)
 4. Kopia dokumentacji medycznej będzie gotowa do odbioru w terminie do 3 dni roboczych.
 5. Pierwsze udostępnienie danego zakresu dokumentacji medycznej jest bezpłatne, za każde kolejne udostępnienie tego samego zakresu kopii dokumentacji medycznej zostanie naliczona opłata określona w art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Wydanie kopii dokumentacji medycznej następuje po zweryfikowaniu (na podstawie dokumentu) tożsamości pacjenta lub osoby upoważnionej oraz potwierdzeniu popisem osoby odbierającej i osoby wydającej na w/w wniosku.
 7. W celu upoważnienia innych osób do uzyskiwania informacji oraz dokumentacji medycznej pacjenta należy dostarczyć wypełnione oświadczenie o upoważnieniu (WZÓR) lub w przypadku osób nieletnich oświadczenie przedstawiciela o upoważnieniu (WZÓR).
  Powyższe oświadczenie mogą być zmienione lub wycofane w każdej chwili.
 8. Oryginał dokumentacji medycznej do wglądu jest udostępniany po ustaleniu terminu (nie później niż 3 dni robocze), w obecności osoby upoważnionej do udostępniania dokumentacji.


* Udostępnianie kopii dokumentacji medycznej jest regulowane Ustawą z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Poradnie

Zobacz wszystkie
Punkt pobrań Reumatologia POZ – dzieci POZ – Dorośli Neurochirurgia Dermatologia Chirurgia naczyniowa Rehabilitacja Medycyna pracy Gastroenterologia i pracownia endoskopowa Pracownia USG Dietetyka Urologia Diabetologia Pracownia RTG Neurologia Ginekologia Chirurgia ogólna Alergologia Chirurgia dziecięca Endokrynologia Kardiologia Laryngologia Logopedia Okulistyka Ortopedia Ortopedia dziecięca Psychiatria

Aktualności

zobacz wszystkie
2 lutego 2024

PAKIET HORMONALNY  

Hormony są substancjami regulacyjnymi w naszym organizmie, czyli za pomocą skomplikowanych, wielopoziomowych mechanizmów są w…

11 stycznia 2024

TEST GENETYCZNY OCENIAJĄCY RYZYKO WYSTĄPIENIA NOWOTWORÓW

Na czym polega badanie? Jest to najbardziej wszechstronne badanie dotyczące ryzyka wystąpienia nowotworów. Obejmuje analizę…

20 grudnia 2023

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA DLA KOBIET OD 45 DO 74 ROKU ŻYCIA!

Zapraszamy na bezpłatną mammografię dla kobiet od 45 do 74 roku życia. To doskonała okazja,…

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Zadzwoń lub dokonaj rezerwacji on-line. Tak jak Ci wygodniej!

*