81 822 89 99 81 865 12 27 kontakt@san-med.eu

Na skróty

Zasady rejestracji

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI

 1. Rejestracja pacjentów do poradni POZ, poradni specjalistycznych oraz na badania USG, RTG i endoskopowe odbywa się: pn – pt 07:00 – 19:00, sb 08:00 – 13:00
 2. Pacjent może zarejestrować się:
  • osobiście;
  • telefonicznie (pod numerem telefonu: 81 865 12 27; 81 822 89 99);
  • za pośrednictwem osoby trzeciej.
 3. Dokumenty wymagane w rejestracji:
  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy);
  • stosowny dokument potwierdzający uprawnienia i przywileje (np. legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).
 4. Rejestracja wyznacza termin wizyty (może być on zmieniony po obustronnym uzgodnieniu).
 5. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu prosimy o poinformowanie o tym rejestracji. Pozwoli to na wykorzystanie miejsca przez innych pacjentów.
 6. Na wizytę u specjalisty lub lekarza POZ zalecamy zabrać ze sobą:
  • wyniki badań (jeśli były wykonywane w innych placówkach);
  • szpitalne karty informacyjne (jeśli pacjent był leczony w oddziale szpitalnym);
  • dokumentacje medyczną z konsultacji lekarskich w innych ośrodkach.

REJESTRACJA DO PORADNI POZ

Konsultacje z lekarzem POZ świadczymy pacjentom, którzy posiadają aktualną deklaracje wyboru lekarza POZ

Deklarację wyboru lekarza POZ można złożyć w następujący sposób:
 • osobiście w rejestracji (deklaracja zostanie wydrukowana przez pracownika rejestracji, należy się z nią zapoznać, podpisać i zostawić w rejestracji);
 • pobrać ze strony internetowej, wypełnić, podpisać i przynieść do rejestracji (prosimy o dostarczenie deklaracji do lekarza POZ (WZÓR), do pielęgniarki POZ (WZÓR), a w przypadku kobiet również do położnej POZ (WZÓR));
 • z wykorzystaniem Internetowego Konta Pacjenta złożyć e- deklaracje i poinformować o tym rejestrację (prosimy o złożenie deklaracji do lekarza POZ, do pielęgniarki POZ, a w przypadku kobiet również do położnej POZ.

REJESTRACJA DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

 1. Warunkiem zapisania się na wizytę do specjalisty w ramach NFZ jest posiadanie odpowiedniego skierowania w formie elektronicznej lub papierowej (do zapisu wystarczy 4 cyfrowy kod dostępu do skierowania oraz pesel pacjenta).
 2. W przypadku posiadania skierowania w formie papierowej pacjent zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania w terminie 14 dni od dnia rejestracji.
 3. Skierowanie nie jest wymagane do poradni: ginekologicznej i położniczej, psychiatrycznej, stomatologicznej.
 4. Skierowania do poradni specjalistycznych nie muszą posiadać:
  • inwalidzi wojenni i wojskowi
  • osoby represjonowane
  • kombatanci
  • żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
  • osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%
  • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadać poza granicami państwa, oraz dla weteranów poszkodowanych, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%
  • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

WAŻNE: wyjątek stanowi poradnia rehabilitacyjna, zabiegi fizjoterapeutyczne oraz badania endoskopowe: gastroskopia i kolonoskopia, w przypadku których zawsze wymagane jest skierowanie.

 1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej posiadają:
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (wymagane jest skierowanie)
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu (wymagane jest skierowanie)
  • kobiety w ciąży (wymagane jest skierowanie)
  • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • inwalidzi wojenni i wojskowi
  • osoby represjonowane
  • kombatanci
  • żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
  • osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

REJESTRACJA MEDYCYNA PRACY

 1. Warunkiem zapisania się na badania z medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) jest posiadanie skierowania od pracodawcy lub na wniosek własny z informacją o stanowisku pracy i zagrożeniach z nim związanych i dokładnymi danymi pracodawcy

  Druki skierowań są dostępne zakładce (DOKUMENTY DO POBRANIA)
 2. Na badania z medycyny pracy można zarejestrować się:
  • osobiście:
   pn. 07:00 – 15:00
   wt. 10:00 – 18:00
   śr. 07:00 – 15:00
   cz. 07:00 – 15:00
   pt. 07:30 – 15:30
  • telefonicznie pod numerem telefonu 530 973 149
  • przesłać skierowanie od pracodawcy na adres e-mail: medycynapracy@san-med.eu z numerem kontaktowym, a nasz pracownik oddzwoni w celu ustalenia terminu

ZASADY REJESTRACJI DO HOSPICJUM DOMOWEGO

 1. Informacje o rejestracji do hospicjum domowego udzielane są:
  • osobiście w godzinach: pn – pt 07:00 – 19:00 sb 08:00 – 13:00
  • telefonicznie (pod numerem telefonu: 81 865 12 27; 81 822 89 99)
 2. Wymagane dokumenty:
  • skierowanie do hospicjum domowego (można je uzyskać od lekarza rodzinnego, onkologa oraz innego specjalisty);
  • dowód ubezpieczenia pacjenta;
  • zgoda pacjenta na objecie opieką w hospicjum lub w uzasadnionych przypadkach zgoda opiekuna;
  • informacje o przebiegu leczenia (karty szpitalne, wyniki badań).
 3. Rejestracja wyznacza termin wizyty kwalifikacyjnej, na której należy przedstawić lekarzowi wszelkie niezbędne dokumenty.

ZASADY REJESTRACJI DO STOMATOLOGII

 1. Rejestracja pacjentów do stomatologa, chirurga twarzowo – szczękowego oraz ortodonty odbywa się:
  • Pon.: 09:00 – 17:00
  • Wt. – Pt: 08:00 – 16:00
  • Sob.: nieczynne
  • Niedz.: nieczynne
 2. Pacjent może zarejestrować się:
  • osobiście
  • telefonicznie (pod numerem telefonu 81 865 12 27 wew. 3; 535-202-010)
  • za pośrednictwem osoby trzeciej
 3. W rejestracji wymagany jest dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
 4. Termin zostaje wyznaczony przez rejestracje (może być on zmieniony po obustronnym ustaleniu)
 5. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu prosimy o poinformowanie o tym rejestracji.

ZASADY REJESTRACJI NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

 1. Rejestracja pacjentów na konsultacje do fizjoterapeuty oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne odbywa się:
  • Pn. – Pt. 07:30 – 19:00
  • Sb nieczynne
  • Ndz nieczynne
 1. Pacjent może zarejestrować się:
  • osobiście
  • telefonicznie (pod numerem telefonu 81 865 12 27 wew. 2; 81 822 89 99 wew. 2)
  • za pośrednictwem osoby trzeciej
 1. W przypadku rejestracji na zabiegi w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty z wizyty w ramach NFZ. Skierowanie ważne jest 30 dni od daty wystawienia.
 2. Skierowanie może być w formie papierowej lub elektronicznej.
 3. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej posiadają:
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • kobiety w ciąży
  • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • inwalidzi wojenni i wojskowi
  • osoby represjonowane
  • kombatanci
  • żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
  • osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

   * Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń również muszą mieć skierowanie
 4. W rejestracji wymagany jest
  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
  • stosowny dokument potwierdzający uprawnienia i przywileje (np. legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).
 5. Termin zostaje wyznaczony przez rejestracje (może być on zmieniony po obustronnym ustaleniu)
 6. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu prosimy o poinformowanie o tym rejestracji.
 7. Na zabiegi należy zgłosić się z kartą planowanych zabiegów otrzymaną w rejestracji przy zapisie oraz z rzeczami wymaganymi do zleconych zabiegów (ręcznik, obuwie na zmianę, gazy, leki itp.)

Poradnie

Zobacz wszystkie
Punkt pobrań Reumatologia POZ – dzieci POZ – Dorośli Neurochirurgia Dermatologia Chirurgia naczyniowa Rehabilitacja Medycyna pracy Gastroenterologia i pracownia endoskopowa Pracownia USG Dietetyka Urologia Diabetologia Pracownia RTG Neurologia Ginekologia Chirurgia ogólna Alergologia Chirurgia dziecięca Endokrynologia Kardiologia Laryngologia Logopedia Okulistyka Ortopedia Ortopedia dziecięca Psychiatria

Aktualności

zobacz wszystkie
24 czerwca 2024

Program Profilaktyki Gruźlicy

Celem realizacji świadczeń jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i wskaźnika umieralności na gruźlicę oraz objęcie wczesną…

24 czerwca 2024

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Zmiana stylu życia…

6 maja 2024

BADANIA NA BORELIOZE

Okres  letni sprzyja wizytom w lesie, spacerom po parkach i łąkach, podczas których pamiętajmy aby uważać…

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Zadzwoń lub dokonaj rezerwacji on-line. Tak jak Ci wygodniej!

*